Економічної геології

Адреса

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. (+380342) 72-71-04, e-mail: eg@nung.edu.ua

Кафедра економічної геології є базовим навчально-науковим структурним підрозділом інституту геології та геофізики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, що проводить підготовку кадрів для нафтогазової галузі України.

Функціональна діяльність кафедри полягає в проведенні освітньої, методичної та науково-дослідної роботи в сфері нафтогазової геології.

Освітня робота на кафедрі здійснюється шляхом проведення навчальної та методичної діяльності за такими напрямами:

- забезпечення повноцінного навчального процесу для трьохступеневої підготовки студентів (бакалавр, спеціаліст та магістр) різних напрямів та спеціальностей;

- підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників нафтогазової галузі.