Кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

Адреса

вул. Карпатська, 15

м. Івано-Франківськ, Україна

76019

тел. +38 (0342) 72-71-41

E-Mail: rengr@nung.edu.ua

facebook page

Викладацькі кафедри: 0513, 0516

 

Кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ  є випусковою і готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю  "Нафтогазова інженерія і технології" .

Навчальний процес забезпечуює: 5 докторів наук, 8 кандидатів наук, 6 асистентів та 2 аспіранти.

На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю: 05.15.06 - “Розробка нафтових і газових родовищ”.

Вагомим підтвердженням того, що на кафедрі розробки та експлуатація нафтових і газових родовищ готують фахівців високого рівня, є реалії працевлаштування випускників кафедри, як на теренах України так і у провідних компаніях по всьому світу.

._________________________________________________________________

Розклад занять у весн. семестр 2017-2018

Розклад викладачів кафедри