Кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

Адреса

вул. Карпатська, 15

м. Івано-Франківськ, Україна

76019

тел. +38 (0342) 72-71-41

e-mail: rengr@nung.edu.ua

Кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ є випускною.

Навчальний процес на ній забезпечують 4 доктори наук, 8 кандидатів наук і 8 асистентів.

На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю 051506 “Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ”.

Вагомим підтвердженням того, що на кафедрі розробки та експлуатація нафтових і газових родовищ готують фахівців високого рівня, є реалії працевлаштування випускників кафедри, як на теренах України так і у провідних компаніях по всьому світу.