Газета "Студент Прикарпаття"

Адреса

76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15,
Науково-технічна бібліотека,
3-ій поверх, кімн.40,
тел. (0342)-72-74-11,
вн. тел. 2-32,
e-mail: obivan@nung.edu.ua

ГАЗЕТА “СТУДЕНТ ПРИКАРПАТТЯ”

   Помітну роль у вихованні студентської молоді відіграє багатотиражна газета Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, що має промовисту назву “Студент Прикарпаття” (реєстраційне свідоцтво ІФ № 238). Її тематична спрямованість – висвітлення подій університетського життя, актуальної молодіжної тематики, суспільних перебудовчих процесів та змін, що у зв’язку із цим проходять у вищій школі.
   На сторінках багатотиражки друкуються матеріали, що сприяють вихованню патріотичних почуттів у молоді, висвітлюються проблеми навчально-пізнавального, наукового та культурно-освітнього планів.
   У зв’язку з цим постійними є рубрики “До духовних глибин”, “Постаті”, “Наші свята”, “Дата”, “Знайте наших” та ін. У матеріалах приділяється увага вихованню у юнаків та дівчат, яким будувати Україну, духовних ідеалів, національної ідеї.
   Чимало газетних заміток присвячено висвітленню життя, діяльності та творчості величних і видатних українських постатей - Т.Шевченка, І.Франка, Л.Українки, М.Драгоманова, Ю.Медведського, Д.Яворницького, Р.Купчинського, О Навроцького та ін.
   “Студент Прикарпаття” регулярно висвітлює традиції українського народу та єдиного в Україні університету нафти і газу, розповідає про студентів, котрі приїхали здобувати вищу освіту з різних країн Європи та Азії.
   На сторінках газети друкуються матеріали про подальшу долю випускників університету, пропагується науковий та педагогічний досвід кращих вчених і викладачів ВНЗ.
   Приваблюють читачів тематичні сторінки багатотиражки, приурочені історичним державним подіям, науковим форумам та конференціям, що проходять на базі університету. Завжди знаходить свого читача щорічний рекламний спеціальний випуск часопису “Студента Прикарпаття”, що друкується наприкінці кожного навчального року і присвячується абітурієнтам, котрі вступають на навчання до університету.
   Багатотиражку знають не лише в університеті, а й в організаціях, установах та на підприємствах нафтогазодобувної галузі, Прикарпаття та України, куди вона надсилається. Часописом цікавляться і добре відгукуються про друковане слово також і за кордоном – в українській діаспорі.