04. Міжнародні проекти

<<<Заохочення подачі на міжнародні гранти та проекти: Наказ № 140 від 20 травня 2019 р (Норми годин при подачі на проекти) >>>

8-ма Рамкова програми ЄС з досліджень та інновацій "ГОРИЗОНТ 2020".

2019-2020
 • Університет є учасником проекту №831748 8-ої Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"
  Назва проекту:

  C-Energy 2020 V2 - Підключення енергетичних національних контактних пунктів у проактивну мережу в рамках суспільного виклику 3 «Безпечна, чиста та ефективна енергетика» у програмі Горизонт 2020 (Connecting Energy National Contact Points in a pro-active network under Societal Challenge 3 ‘Secure, clean and efficient energy’ in Horizon 2020) 
  Партнери та фінансування 

БРИТАНСЬКА РАДА

2018-2019
 • Університет є учасником проекту EV16043U1W у рамках програми Creative Spark – п'ятирічної ініціативи, спрямованої на підтримку міжнародних університетських та інституційних партнерств для розвитку підприємницьких навичок та креативної економіки у семи країнах: Україні, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Азербайджані, Вірменії, Грузії, за підтримки Великої Британії.

7-ма Рамкова програми ЄС з досліджень та інновацій.

2014-2017
 • Університет був учасником проекту 609570-FP7-INCO-2013-9 —7-ої Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій. 
  Назва проекту:

  InnoverEast - Building a More Effective Pathway Leading from Research to Innovation through Cooperation between the European Union and Eastern Partnership Countries in the Field of Energy Efficiency (Побудова більш ефективного шляху від досліджень до інновацій через співпрацю між країна ЄС та Східного Партнерства у сфері енергоефективності 
  Партнери та фінансування

Програма транскордонної співпраці

В Університеті виконувалися наступні роекти за програмою транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013.

2011-13

 • HUSKROUA/0901/062 -  QASERD -Quality Assurance for Society – oriented Education, Research and Development (Забезпечення якості суспільно-орієнтованих освіти, досліджень та розробок) 

2012-15

 • HUSKROUA/1001/110 - RuUaSoil - The Management of The Contaminated Sites with Oil Products (Управління забрудненими нафтопродуктами ділянками землі (

2013-15

 • HUSKROUA/1101/194 - CONTENT Cross-border Innovation Network for Technology Transfer (Транскордонна інноваційна мережа трансферу технологій)

Перелік проектів ІФНТУНГ в програмі ТЕМПУС за роками

Історія участі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в програмі ТЕМПУС почалась у 2006 році і відтоді не припинялась.

Загалом університетом виконано та виконується близько 10 проектів за програмою - ми увійшли до числа найактивніших університетів в Україні.

2013 

2012

 •  530158-TEMPUS-1-2012-1-SETEMPUS-SMHES Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine (Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні)
 • 530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES, Industrial Cooperation and Creative Engineering Education based on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (Промислова співпраця та креативна інженерна освіта на основі дистанційної інженерії та віртуального інструментарію)
 • 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES, National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship (Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів)

2009

 • 159227-TEMPUS-1-2009-1-AT-TEMPUS-SMGR “Е-інтернаціоналізація для спільного навчання” (E-Internalization for Collaborative Learning)
 • 159239-TEMPUS-1-2009-1-SE-TEMPUS-JPGR “Інноваційна міжуніверситетська мережа для розвитку партнерства з підприємствами” (Innovation cross-university network for development of partnership with enterprises)

2007-2008

 • TEMPUS SM_SCM-T029B06-2006 «Стратегія розвитку міжнародної мобільності українських студентів з використанням можливостей кредитно-модульної системи» (Development of Strategy of UA Students International Mobility Using the ECTS Opportunities)

2006

 • SM_SCM-T043B05-2005 «Всеукраїнська мережа регіональних консультаційних пунктів європейської системи залікового перекладу (ECTS)» (All-Ukrainian Network of ECTS Regional Consulting Points)
   Українська