03. Міжнародні проекти

Перелік проектів ІФНТУНГ в програмі ТЕМПУС за роками

Історія участі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в програмі ТЕМПУС почалась у 2006 році і відтоді не припинялась.

Загалом університетом виконано та виконується близько 10 проектів за програмою - ми увійшли до числа найактивніших університетів в Україні.

2006

 • SM_SCM-T043B05-2005 «Всеукраїнська мережа регіональних консультаційних пунктів європейської системи залікового перекладу (ECTS)» (All-Ukrainian Network of ECTS Regional Consulting Points)

2007-2008

 • TEMPUS SM_SCM-T029B06-2006 «Стратегія розвитку міжнародної мобільності українських студентів з використанням можливостей кредитно-модульної системи» (Development of Strategy of UA Students International Mobility Using the ECTS Opportunities)

2009

 • 159227-TEMPUS-1-2009-1-AT-TEMPUS-SMGR “Е-інтернаціоналізація для спільного навчання” (E-Internalization for Collaborative Learning)
 • 159239-TEMPUS-1-2009-1-SE-TEMPUS-JPGR “Інноваційна міжуніверситетська мережа для розвитку партнерства з підприємствами” (Innovation cross-university network for development of partnership with enterprises)

2012

 •  530158-TEMPUS-1-2012-1-SETEMPUS-SMHES Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine (Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні)
 • 530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES, Industrial Cooperation and Creative Engineering Education based on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (Промислова співпраця та креативна інженерна освіта на основі дистанційної інженерії та віртуального інструментарію)
 • 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES, National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship (Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів)

2013 

Програма транскордонної співпраці

В Університеті виконувалися наступні роекти за програмою транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013.

2011-13

 • HUSKROUA/0901/062 -  QASERD -Quality Assurance for Society – oriented Education, Research and Development (Забезпечення якості суспільно-орієнтованих освіти, досліджень та розробок) 

2012-15

 • HUSKROUA/1001/110 - RuUaSoil - The Management of The Contaminated Sites with Oil Products (Управління забрудненими нафтопродуктами ділянками землі (

2013-15

 • HUSKROUA/1101/194 - CONTENT Cross-border Innovation Network for Technology Transfer (Транскордонна інноваційна мережа трансферу технологій)

7-ма Рамкова програми ЄС з досліджень та інновацій.

2014-2017
 • Університет був учасником проекту 609570-FP7-INCO-2013-9 —7-ої Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій. 
  Назва проекту:

  InnoverEast - Building a More Effective Pathway Leading from Research to Innovation through Cooperation between the European Union and Eastern Partnership Countries in the Field of Energy Efficiency (Побудова більш ефективного шляху від досліджень до інновацій через співпрацю між країна ЄС та Східного Партнерства у сфері енергоефективності 
  Партнери та фінансування 
Українська