03. Міжнародні проекти

ТЕМПУС проекти

Історія участі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в програмі ТЕМПУС почалась у 2006 році і відтоді не припинялась.

Загалом університетом виконано та виконується близько 10 проектів за програмою - ми увійшли до числа найактивніших університетів в Україні.

Перелік проектів ІФНТУНГ в програмі ТЕМПУС за роками

2006

 • SM_SCM-T043B05-2005 «Всеукраїнська мережа регіональних консультаційних пунктів європейської системи залікового перекладу (ECTS)» (All-Ukrainian Network of ECTS Regional Consulting Points)

2007-2008

 • TEMPUS SM_SCM-T029B06-2006 «Стратегія розвитку міжнародної мобільності українських студентів з використанням можливостей кредитно-модульної системи» (Development of Strategy of UA Students International Mobility Using the ECTS Opportunities)

2009

 • 159227-TEMPUS-1-2009-1-AT-TEMPUS-SMGR “Е-інтернаціоналізація для спільного навчання” (E-Internalization for Collaborative Learning)
 • 159239-TEMPUS-1-2009-1-SE-TEMPUS-JPGR “Інноваційна міжуніверситетська мережа для розвитку партнерства з підприємствами” (Innovation cross-university network for development of partnership with enterprises)

2012

 •  530158-TEMPUS-1-2012-1-SETEMPUS-SMHES Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine (Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні)
 • 530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES, Industrial Cooperation and Creative Engineering Education based on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (Промислова співпраця та креативна інженерна освіта на основі дистанційної інженерії та віртуального інструментарію)
 • 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES, National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship (Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів)

2013

 • 543966-TEMPUS-1-2013-BE-TEMPUS-JPCR, Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development (Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку)
 • 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES, Trainings in Automation Technologies for Ukraine – TATU (Тренінги по технологіям автоматизації для України).

 

Програма транскордонної співпраці

В Університеті також виконуються роботи по проекту програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013.

2007

 • Забезпечення якості суспільно-орієнтованих освіти, досліджень та розробок (QASERD). Quality Assurance for Society – oriented Education, Research and Development.
 • Розвиток мережі співпраці для просування відновних джеред енергії (BUS OZE).

2012

 • Проект румунсько-українська транскордонна система співробітництва - управління забрудненими нафтопродуктами ділянками землі. The management of the contaminated sites with oil products. 

2013

 • HUSKROUA/1101/194, Інноваційна транскордонна мережа трансферу технологій (Cross-border Innovation Network for Technology Transfer - CONTENT).
7-ої Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій.
 •  609570-FP7-INCO-2013-9 — InnoverEAST - Побудова більш ефективного шляху від досліджень до інновацій через співпрацю між країна ЄС та Східного Партнерства у сфері енергоефективності (Building a More Effective Pathway Leading from Research to Innovation through Cooperation between the European Union)

 

Українська