Міжнародна мобільність студентів

Додаткова інформація: 

Зміст

  1. IAESTE
  2. AIESEC
  3. Студентське відділення міжнародної організації SPE
  4. Корисні презентації по мобільності

Мобільність для студентів в рамках проектів Erasmus+

1. Кредитна мобільність для студентів

Звертаємо, увагу, що конкурси 2014 року на стипендії на індивідуальну короткострокову мобільність в рамках існуючих Партнерств Еразмус Мунудс вже відкрито. Будь ласка, вчасно перевіряйте інформацію на сайтах відповідних партнерств і не запізнюйтесь з поданням документів.

Перелік партнерств Еразмус Мундус за участі українських вищих навчальних закладів в рамках яких відкриті конкурси на короткострокову мобільність у 2014 р.:

Запрошуємо ознайомитись з відкритими можливостями конкурсів 2014 року і звертатись безпосередньо до контактів вищевказаних проектів партнерств:http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/available_partnerships.php

Інші можливості для отримання грантів на мобільність можна знайти за посиланням: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/study-in-europe_uk.pdf

 Еразмус+: Навчальна мобільність – Кредитна мобільність буде надавати можливості з 2015 р.

Інформація для студентів з України, як однієї з країн-партнерів програми Еразмус+, які навчаються на програмах: бакалавра (включаючи короткий цикл), спеціаліста, магістра, аспіранта, докторанта, і бажають отримати стипендію для короткотермінового навчання, стажування, дослідження чи практики в іншій країні, які навчаються у вищих навчальних закладах, що на основі Міжінституційної угоди з вищими навчальними закладами країн-членів програми отримали гранти на таку мобільність.

Детальніше (Національний Еразмус+ офіс в Україні)

2. Ступенева мобільність для студентів (бакалаврам, спеціалістам і випускникам вищих навчальних закладів)

Мобільність в рамках започаткованих Магістерських програм Еразмус Мундус, що ще відкриті для участі в конкурсах у 2014 році на 2015-2016 навчальний рік.

Звертаємо, увагу, що конкурси на стипендії на індивідуальну мобільність на деякі Спільні магістерські програми вже відкрито! Будь ласка, вчасно перевіряйте інформацію на сайтах відповідних програм та не запізнюйтесь з поданням документів.

Перелік спільних магістерських програм http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/...

Перелік наданих програм включає програми Еразмус Мундус, що були обрані до 2014 року і продовжуватимуть набори студентів до 2017 року.

Кожного року перелік програм поповнюватиметься новими спільними програмами Еразмус+.

Інформація для студентів, випускників та інших осіб, які мають диплом про базову вищу освіту (бакалавра/спеціаліста), або навчаються на останньому (4-му) курсі бакалаврату і бажають отримати стипендію для продовження навчання в іншій країні - магістратура.

Під час навчання за такою програмою, студент буде навчатись мінімум в 2-х ВНЗ з різних країн, що пропонують таку навчальну програму. Після успішного завершення навчання, такий випускник Магістерської програми Еразмус+ отримує відповідний диплом Магістра.

Детальніше (Національний Еразмус+ офіс в Україні)


IAESTE

Міжнародна асоціація по обміну студентами між технічними вузами, метою  якої є підвищення якості підготовки студентів та сприяння організації їх практичного навчання на виробництвах, у провідних фірмах та університетах.  Організація працює під егідою ЮНЕСКО. На сьогодні до складу IAESTE входять 87 країн світу. З час своєї діяльності IAESTE забезпечила місцями стажування понад 500 тисяч студентів.


AIESEC

Глобальна, неполітична, нерелігійна, неприбуткова організація, керована студентами та нещодавніми випускниками ВНЗ. Її учасники зацікавлені у вирішенні глобальних проблем, лідерстві та менеджменті. AIESEC не дискримінує людей за будь-якими ознаками.


Студентське відділення міжнародної організації SPE

Спілка інженерів-нафтовиків (англ. Society of Petroleum Engineers, SPE) - міжнародне об’єднання вчених, інженерів, менеджерів, спеціалістів і студентів, кожен з яких має безпосереднє відношення до нафтогазової галузі.


Інші програми для студентів:


Корисні презентації по мобільності:

1. Джерело:Національний Еразмус+ офіс в Україні

 

Українська