Наукова діяльність кафедри

Наукові дослідження ведуться у наступних напрямках:

Розробка та впровадження науково-технічних природоохоронних заходів та засобів при спорудженні та експлуатації нафтових родовищ.

Розробка наукових основ та впровадження створених методів та засобів у практику експлуатації газотранспортних систем на пізній стадії експлуатації для підвищення ефективності роботи трубопроводів та обладнання.

Розробка науково-технічних рішень з підвищення екологічної безпеки в межах території впливу на довкілля гірничо-хімічних підприємств.

Удосконалення технологічного проектування нафтогазопроводів з врахуванням їх взаємодії з довкіллям.

Розробка методичних основ процесу утилізації високо мінералізованих розсолів калійних родовищ Передкарпаття у виснажені розробкою поклади вуглеводнів.

Українська