Інститут післядипломної освіти просить слухачів курсів підвищення кваліфікації для працівників ІФНТУНГ терміново повідомити тему випускної роботи! Детальніше – див. в оголошенні!

Четвер, 22 Березень, 2018 - 13:30 до П'ятниця, 30 Березень, 2018 - 13:30

 

ІПО повідомляє:

Згідно наказу ректора ІФНТУНГ №16 від 1 лютого 2018 р. « Про атестацію завідувачів лабораторій, кабінетів та інших педагогічних працівників університету» у березні 2018   згідно розкладу  організовано курси підвищення кваліфікації.

 Слухачам курсів  необхідно терміново повідомити тему випускної роботи, яка буде вказана в посвідченні про проходження  підвищення кваліфікації.

            Кожного слухача просимо написати електронного листа на адресу: fpo@nung.edu.ua

            Вкажіть своє прізвище і № ___   теми Вашої випускної роботи.

Дякуємо за розуміння і своєчасність.

 • Теми випускних робіт
 1. Переваги та ризики масового застосування педагогічних технологій в освіті в цілому та в Україні зокрема.
 2. Взаємозв'язок між технологією і майстерністю педагогічного працівника.
 3. Негативні та позитивні впливи  технологічних  засобів  навчання на особистість студента.
 4. Загальні   світові  засади  педагогічної  інноватики.
 5. Ключові компетентності  педагогічного працівника вищої школи та їх характеристика.
 6. Значення соціальної компетентності педагогічного працівника.
 7. Інформаційно-комунікаційна компетентність педагогічного працівника.
 8. Методи, форми, прийоми, що сприяють формуванню інформаційно-комунікаційної компетенції педагогічного працівника.
 9. Історія виникнення інноваційного навчання.
 10. Роль моніторингу в реалізації інноваційних технологій  в системі освіти.
 11. Зміна технологій і методів навчання в зв’язку з освітніми інноваціями.
 12. Зміна форм діагностики, оцінки, освітніх результатів в інтерактивних технологіях навчання.
 13. Організація інтеракції в професійному навчанні на основі кейс-методу.
 14. Проектні технології навчання і групова взаємодія.
 15. Застосування гіпертекстових технологій  в освітніх інформаційних системах.
 16. Медіа грамотність як компонент ключових компетенцій фахівця в педагогічній галузі.
 17. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання.
 18. Проблеми реалізації новітніх освітніх технологій в українській вищій освіті.
 19. Соціальне значення принципів, визначених у «Державній національній програмі» «Освіта» (Україна ХХІ ст.): пріоритетність освіти; демократизація освіти; гуманізація освіти; неподільність навчання і виховання;  багатоукладність і варіативність освіти.
 20. Специфіка  інноваційного навчання та його роль у розвитку самоцінності особистості.
 21. Чим зумовлена важливість співробітництва і співтворчості як характерних рис інноваційності у процесах навчання і виховання.
 22. Психологічний портрет педагога – новатора з роботою якого я знайомий.

Список працівників університитету, які проходитимуть курси, додається (тисни тут).