Перелік освітніх (освітньо-професійних) програм

Перелік освітніх (освітньо-професійних) програм поточного навчального року. 

Освітньо-професійні програми
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня
 № з/п Шифр та назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми (ОПП) 2018 2019 2020
1 (029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Чинна ОПП 2018 р.

Перелік освітніх компонентів ОПП

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

2 (035) Філологія (спеціалізація 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська") Англійська філологія та переклад

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
3 (051) Економіка Економіка

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
4 (071) Облік і оподаткування Облік і оподаткування

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
5 (072) Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
6 (073) Менеджмент

Менеджмент

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Регіональне управління

 

 
 
7 (075) Маркетинг Маркетинг  

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
8 (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Чинна ОПП 2018 р.

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
9 (101) Екологія  Екологія

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
10 (103) Науки про Землю Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
11 (105) Прикладна фізика та наноматеріали Фізика новітніх джерел енергії

 

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
12 (121) Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
13 (123) Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП (для іноземних студентів)

 
14 (126) Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
15 (131) Прикладна механіка Прикладна механіка

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Інженерія мехатронних систем

 

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
16 (132) Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство та комп'ютерна інженерія матеріалів  

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
17 (133) Галузеве машинобудування Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання

 

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
18 (141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Чинна ОПП 2018 р.

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
19 (151) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
20

(152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Чинна ОПП 2018 р.

Перелік освітніх компонентів ОПП

 

 
21 (172) Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
22 (183) Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
23 (184) Гірництво Буріння нафтових і газових свердлових

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
24 (185) Нафтогазова інженерія та технології

 Газонафтопроводи та газонафтосховища (в т.ч. підготовка офіцерів за програмою "Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами")

Профіль ОПП 

 
(для спеціалізації ВК)
 

 

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП (для спеціалізації ВК)

 
Видобування нафти і газу

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Обладнання нафтових і газових промислів

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Буріння свердловин  

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
25 (191) Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
26 (192) Будівництво та цивільна інженерія  Будівництво та цивільна інженерія

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Теплогазопостачання і вентиляція

 

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
27 (193) Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
28 (242) Туризм Туризм

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
29 (274) Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
30 (281) Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня
1 (029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
2
(035) Філологія (спеціалізація 035.041
" Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська")
Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
3 (051) Економіка  Бізнес-економіка

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП (для іноземних студентів)

 

 
Економіка довкілля і природних ресурсів

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

   
4 (071) Облік і оподаткування Облік і оподаткування

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
5 (072) Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
6 (073) Менеджмент Менеджмент та адміністрування

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Проектний менеджмент

 

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
7 (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Чинна ОПП 2018 р.

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємстві

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Чинна ОПП 2018 р.

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
8 (101) Екологія Екологія

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
9 (103) Науки про Землю Геологія нафти і газу

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Інженерна геологія та гідрогеологія

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Геофізика

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Геоінформатика

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Чинна ОПП 2018 р.

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
10 (121) Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
11 (123) Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
12 (131) Прикладна  механіка Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Зварювання та споріднені технології

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Чинна ОПП 2018 р.

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
Технічна діагностика обладнання та конструкції

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
13 (141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Чинна ОПП 2018 р.

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
Енергетичний менеджмент

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
14 (144) Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг  

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
15 (151) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
16 (152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Прилади та системи неруйнівного контролю

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Чинна ОПП 2018 р.

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
Метрологія та вимірювальна техніка

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Чинна ОПП 2018 р.

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
17 (183) Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
18 (184) Гірництво Буріння нафтових і газових свердловин

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
19 (185) Нафтогазова інжененрія та технології Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ (в т.ч. підготовка офіцерів за програмою "Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами")

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП (для спеціалізації ВК)

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП (для спеціалізації ВК)

 
Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Видобування нафти і газу

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Обладнання нафтових і газових промислів

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  

Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин

 

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
20 (191) Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
21 (192) Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 

Теплогазопостачання і вентиляція

 

 

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

 
22 (193) Геодезія та землеустрій Геодезія

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Землеустрій та кадастр

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Оцінка землі та нерухомого майна

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
Геоінформаційні системи і технології

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Чинна ОПП 2018 р.

Перелік освітніх компонентів ОПП

 

 
23 (242) Туризм Туризм

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
24 (274) Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП  
25 (281) Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування

Профіль ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП

Перелік освітніх компонентів ОПП