На секції «Нафтогазова енергетика та енергозбереження» презентували передавання електроенергії на відстань за допомогою генератора Тесла

News Cover Image: 

 Результати роботи секції «Нафтогазова енергетика та енергозбереження» конкурсу-захисту студентських наукових робіт з галузі

«Нафтова та газова промисловість» 2015/16 н.р.

На секції заслухано 6 доповідей.

1-е місце:

Сенич Юрій Ярославович - ст. гр. ЕТ-13-1 «Дослідження передавання електроенергії на відстань за допомогою генератора Тесла».

Науковий керівник к.т.н., доцент Гладь І. В. (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ)

2-е місце:

Боднар Ігор Богданович - ст. гр. ЕТ-11-3м «Удосконалення автономних систем електропостачання на основі відновлювальних джерел енергії»

Науковий керівник д.т.н., професор Михайлів М.І. (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ)

3-е місце:

Сойчук Андрій Богданович – ст. гр. ЕТ-12-1 «Підвищення надійності та енергоефективності обладнання нафтогазових комплексів». 

Науковий керівник к.т.н., доцент Галущак І.Д. (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ)

 

   

Українська