Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Понеділок, 5 Листопад, 2018 - 16:45

 

Відповідно до Наказу №268 від 01.11.2018 року "Про введення в дію змін до Положення" та Положення про конкурсний відбір науково-педагогічних працівників та обрання на посаду директора навчально-наукового інституту (декана факультету) Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу оголошується конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

Завідувачів кафедр

 • газонафтопроводів та газонафтосховищ (к.т.н., доц.)       
 • геодезії та землеустрою (д.т.н., проф.)
 • інженерії програмного забезпечення (д.т.н.)
 • менеджменту і адміністрування (д.е.н., проф.)
 • нафтогазових машин та обладнання (к.т.н., доц.)    
 • метрології та інформаційно-вимірювальної техніки (д.т.н. або к.т.н., проф.)      
 • суспільних наук (к.н., доц.)
 • прикладної економіки (к.е.н., доц.)
 • ‘технічної механіки (к.т.н.)
 • технологій захисту навколишнього середовища (д.т.н., проф.) 
 • туризму (д.н., проф.)

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра інженерії програмного забезпечення:

 • доцента – 1 (к.т.н., доц.)

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем:

доцента – 2; 0,75; 0,5 (к.т.н.)

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки:

 • професора – 2 (д.т.н. або к.т.н., проф. або доц.)
 • доцентів– 10; 0,5 (к.т.н.)       
 • асистента – 1

Кафедра комп’ютерних систем та мереж:

 • доцент– 1 (к.т.н., доц.)

Кафедра прикладної математики:

 • професора – 1 (д.т.н., проф.)
 • доцентів– 0,75; 0,75; 0,75; 0,75; 0,75 (к.н. або доц.)
 • асистентів – 0,75; 0,75; 0,75

ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Кафедра буріння свердловин:

 • доцента – 1 (к.т.н., доц.)
 • асистента – 1

Кафедра видобування нафти і газу:

 • доцента – 1 (к.т.н.)

Кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ:

 • професорів – 3 (д.т.н., проф.); 1 (д.т.н.)
 • доцентів– 10 (к.т.н., доц.); 5 (к.т.н.)       

ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

Кафедра нафтогазових машин та обладнання:

 • професора – 4, 0,25 (д.т.н. або проф.)    
 • доцентів– 6 (к.т.н. або доц.) 
 • асистентів – 3        

Кафедра зварювання:

 • доцентів– 2 (к.т.н., доц.)

Кафедра технічної механіки:

 • професора – 1 (д.т.н., проф.)
 • доцентів – 4 (к.т.н. або доц.)
 • асистентів – 2        

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра прикладної економіки:

 • професора – 1 (д.е.н., проф.)
 • доцентів– 13 (к.е.н. або доц.)
 • асистента – 1

Кафедра менеджменту і адміністрування:

 • доцентів– 1 (к.е.н., доц.)

Кафедра обліку та оподаткування:

 • доцента – 0,5 (к.е.н.)

Кафедра підприємництва та маркетингу:

 • доцента – 1 (к.е.н., доц.)

ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК І ТУРИЗМУ

Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики:

 • доцента – 2 (к.г.н., доц.)

Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ:

 • доцента – 1 (к.г.-м.н., доц.), 3 (к.г.н. або доц)

Кафедра туризму:

 • доцента – 1 (к.т.н.)
 • асистента – 1

ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

Кафедра відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж:

 • доцента – 1 (к.т.н., доц.)

Кафедра геодезії та землеустрою:

 • професора – 2 (д.т.н., проф.); 1 (д.геогр.н., проф.); 1
 • доцентів – 5 (к.н. або доц.)
 • старшого викладача – 1
 • асистентів – 3        

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки:

 • доцента – 2 (к.т.н.)
 • асистента – 2

Кафедра архітектури та містобудування:

 • доцента – 1 (к.і.н.)
 • викладача – 0,75; 0,5

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра суспільних наук:

 • доцента – 0,75; 0,75 (к.філос.н.), 0,75 (к.психол.н), 0,25 (к.і.н.)  

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності:

 • доцента – 0,5 (к.філол.н., доц.)        

Примітка: цифрами зазначена кількість ставок.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я ректора університету. До заяви додають такі документи: особистий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, атестат про вчене звання, список наукових праць, навчально-методичних розробок та винаходів.

Термін подання заяв на участь у конкурсі – місяць від дня опублікування оголошення (06.11.- 06.12.2018 р.)

Звертатись до відділу кадрів – (0342)54-70-81 або до приймальні університету (0342) 54-72-66