Знайомтесь зі змінами до Етичного кодексу викладача та студента ІФНТУНГ!

П'ятниця, 17 Січень, 2020 - 11:15 до Понеділок, 17 Лютий, 2020 - 11:15

Відповідно до Законів України «про освіту», «Про вищу освіту», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 11.07.2018 р. № 977, Статуту, Правил внутрішнього трудового  розпорядку університету та на виконання ухвали конференції трудового колективу університету від 27.12.2019 р., внесено зміни до Етичного кодексу викладача і студента ІФНТУНГ.

 

Зміни до Етичного кодексу викладача і студента

Івано-Франківського національного

технічного університету нафти і газу