Професор

Кінаш Ірина Петрівна

Дисципліни, які викладає Основи підприємницької діяльності, менеджмент персоналу, публічне адміністрування
Українська

Лютак Зіновий Петрович

Закінчив у 1971 р. Львівський політехнічний інститут за спеціальністю “Інформаційно-вимірювальна техніка”. В науковій роботі займається розробкою метедів та засобів контролю технічного стану магістральних газопроводів. Кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.13 на тему “Контроль технічного стану магістральних газопроводів в експлуатацій-них умовах” захистив у 1991р.

На даний час викладає такі дисципліни:

1) акустичний контроль;

2) технологія проведення неруйнівного контролю;

3) фізичні основи неруйнівного контролю;

Українська

Середюк Орест Євгенович

Закінчив в 1975 р. Івано-Франківський інститу нафти і газу за спеціальністю “Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”. Захистив у 1990р. в Каунаському технологічному університеті (Литва) канди-датську дисертацію за спеціальністю 05.11.01 на тему: “Випробувальна витрато-вимірювальна установка зі стабілізацією тиску під дзвоном”. Опублікував понад 150 наукових праць, у тому числі 30 авторських свідоцтв СРСР і патентів України.

Українська

Грудз Володимир Ярославович

Напрямки наукових досліджень:   - оптимізація обслуговування газотранспортних систем;

                                                             - розроблення моделей оперативного керування складними газотранспортними системами;

                                                             - розвиток і удосконалення техніки та технологій ремонту і реконструкції газотранспортних систем.

Українська

Рудий Роман Михайлович

Основний напрямок наукових досліджень пов ' язаний з впливом форм рельєфу земної поверхні при вишукуванні та проектуванні інженерних споруд , екологічній та рекреаційній оцінці територій

Українська

Кісіль Ігор Степанович

3 січня 2016 року перестало битися серце завідувача кафедри «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктора технічних наук, професора, академіка Української нафтогазової академії, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки України (2010) –. засновника і незмінного упродовж 20-ти років головного редактора науково-технічного журналу «Методи та прилади контролю якості» —  Кісіля Ігоря Степановича.

Українська

Полянська Алла Степанівна

Дисципліни, які викладає: логістика; менеджмент; управління потенціалом підприємства; зовнішньоекономічна діяльність
Сфера наукових інтересів:
Українська

Орлова Валентина Кузмінічна

Дисципліни, які викладає:

Бухгалтерський облік (загальна теорія), Консолідована фінансова звітність

Сфера наукових інтересів:

Проблеми бухгалтерського обліку, аудиту і оподаткування

Email:

orlovav@ukr.net

Українська

Воєвідко Ігор Володимирович

e-mail – Voyevidko@nung.edu.ua

e-mail – bzhd@nung.edu.ua

Сфера наукової діяльності 

Розробка теоретичних основ і технічних засобів для підвищення точності проведення спрямованих свердловин. Конструювання неорієнтованих компоновок підвищеної активності.

Українська

Тараєвський Степан Йосипович

Підвищення довговічності деталей нафтогазового обладнання при їх експлуатації в екстремальних умовах. Автор понад 70 публікацій і винаходів, 17 навчально-методичних розробок. 

Українська