Професор

Чеховський Степан Андрійович

Дослідження теоретичних методів опосередкованого вимірювання витрати газу; методи математичного моделювання фізичних процесів; шляхи автоматизації процесів переробки нафти і газу; шляхи вдосконалення інформаційно-вимірювальних комплексів в НГП за рахунок підвищення і надійності ЗВТ.

Українська

Кінаш Ірина Петрівна

Дисципліни, які викладає Менеджмент і підприємництво, менеджмент і адміністрування (блок управління персоналом); публічне адміністрування, стратегія сталого розвитку
Українська

Лютак Зіновий Петрович

Закінчив у 1971 р. Львівський політехнічний інститут за спеціальністю “Інформаційно-вимірювальна техніка”. В науковій роботі займається розробкою метедів та засобів контролю технічного стану магістральних газопроводів. Кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.13 на тему “Контроль технічного стану магістральних газопроводів в експлуатацій-них умовах” захистив у 1991р.

На даний час викладає такі дисципліни:

1) акустичний контроль;

2) технологія проведення неруйнівного контролю;

3) фізичні основи неруйнівного контролю;

Українська

Середюк Орест Євгенович

Закінчив в 1975 р. Івано-Франківський інститу нафти і газу за спеціальністю “Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”. Захистив у 1990р. в Каунаському технологічному університеті (Литва) канди-датську дисертацію за спеціальністю 05.11.01 на тему: “Випробувальна витрато-вимірювальна установка зі стабілізацією тиску під дзвоном”. Опублікував понад 150 наукових праць, у тому числі 30 авторських свідоцтв СРСР і патентів України.

Українська

Грудз Володимир Ярославович

Напрямки наукових досліджень:   - оптимізація обслуговування газотранспортних систем;

                                                             - розроблення моделей оперативного керування складними газотранспортними системами;

                                                             - розвиток і удосконалення техніки та технологій ремонту і реконструкції газотранспортних систем.

Українська

Полянська Алла Степанівна

Дисципліни, які викладає: Логістика, менеджмент, управління потенціалом підприємства, зовнішньоекономічна діяльність
Сфера наукових інтересів:
Українська

Перевозова Ірина Володимирівна

Дисципліни, які викладає:

Основи бізнесу, Основи маркетингової діяльності, Бізнес-діагностика, Управління витратами в підприємництві, Маркетингові дослідження, Конфлікт-консалтинг та медіація, Підприємницька діяльність, Стратегічний маркетинг, Методологія фундаментальних та прикладних досліджень в економіці, Управлінський облік, Управлінський консалтинг, Управління підприємницькими проектами

Українська

Орлова Валентина Кузмінічна

Дисципліни, які викладає:

Бухгалтерський облік (загальна теорія), Консолідована фінансова звітність

Сфера наукових інтересів:

Проблеми бухгалтерського обліку, аудиту і оподаткування

Email:

orlovav@ukr.net

Українська

Воєвідко Ігор Володимирович

e-mail – Voyevidko@nung.edu.ua

e-mail – bzhd@nung.edu.ua

Сфера наукової діяльності 

Розробка теоретичних основ і технічних засобів для підвищення точності проведення спрямованих свердловин. Конструювання неорієнтованих компоновок підвищеної активності.

Українська

Семчук Ярослав Михайлович

Семчук Ярослав Михайлович народився 20 березня1942 р. в с. Угринів Івано-Франківської області. Після закінчення Івано-Франківського інституту нафти і газу в 1970 році працював старшим геофізиком Прилуцької експедиції глибокого буріння,впродовж 1974-1997 років – старшим, головним та ведучим науковим співробітником державного науково-дослідного інституту галургії (м. Калуш). Навчався в заочній аспірантурі Івано-Франківського інституту нафти і газу(1979-1983 рр.). У 1988 р. захистив кандидатську дисертація у Московському інституті «Водгео».

Українська