Професор

Юрчишин Володимир Миколайович

Юрчишин Володимир Миколайович народився 7 вересня 1946 року в місті Єреван (Вірменія). В 1948 році разом з батьками переїхав в місто Калуш (Івано-Франківської області).

В 1964 році закінчив Калуську середню школу № 1 зі срібною медаллю і вступив до Івано-Франківського інституту нафти і газу, який закінчив у 1969 році по спеціальності “Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”.

Після закінчення інституту був направлений в Калуський філіал ВНДІГалургії, де працював на посадах молодшого та старшого наукового співробітника.

Українська

Полутренко Мирослава Степанівна

Основний напрям досліджень – окиснення вуглеводнів в розчинах металокомплексних каталізаторів,

синтез і технологія одержання естерів дикарбонових кислот, синтез вуглеводнів з природного газу.

Українська

Гораль Ліліана Тарасівна

Ліліана Гораль є фахівцем високого рівня з економіки підприємств та управління регіональним розвитком. Нею розроблено близько 20 навчальних курсів, з економіки, страхування та інноваційного розвитку підприємств (зокрема підприємств нафтогазового комплексу). Останнім часом наукові інтереси стосуються підвищення конкурентоздатності енергетичних підприємств та соціально-економічного розвитку регіонів, через створення кластерних структур та хабів. Є успішним керівником аспірантури. Під її керівництвом захищено 7 кандидатських і 1 докторська дисертація.

Українська

Чеховський Степан Андрійович

Дослідження теоретичних методів опосередкованого вимірювання витрати газу; методи математичного моделювання фізичних процесів; шляхи автоматизації процесів переробки нафти і газу; шляхи вдосконалення інформаційно-вимірювальних комплексів в НГП за рахунок підвищення і надійності ЗВТ.

Українська

Кінаш Ірина Петрівна

Дисципліни, які викладає Менеджмент і підприємництво, менеджмент і адміністрування (блок управління персоналом); публічне адміністрування, стратегія сталого розвитку
Українська

Лютак Зіновий Петрович

Закінчив у 1971 р. Львівський політехнічний інститут за спеціальністю “Інформаційно-вимірювальна техніка”. В науковій роботі займається розробкою метедів та засобів контролю технічного стану магістральних газопроводів. Кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.13 на тему “Контроль технічного стану магістральних газопроводів в експлуатацій-них умовах” захистив у 1991р.

На даний час викладає такі дисципліни:

1) акустичний контроль;

2) технологія проведення неруйнівного контролю;

3) фізичні основи неруйнівного контролю;

Українська

Середюк Орест Євгенович

Закінчив в 1975 р. Івано-Франківський інститу нафти і газу за спеціальністю “Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”. Захистив у 1990р. в Каунаському технологічному університеті (Литва) канди-датську дисертацію за спеціальністю 05.11.01 на тему: “Випробувальна витрато-вимірювальна установка зі стабілізацією тиску під дзвоном”. Опублікував понад 150 наукових праць, у тому числі 30 авторських свідоцтв СРСР і патентів України.

Українська

Грудз Володимир Ярославович

Напрямки наукових досліджень:   - оптимізація обслуговування газотранспортних систем;

                                                             - розроблення моделей оперативного керування складними газотранспортними системами;

                                                             - розвиток і удосконалення техніки та технологій ремонту і реконструкції газотранспортних систем.

Українська