Професор

Бурак Костянтин Омелянович

Основні напрямки наукової роботи Бурака К.О.

Українська

Лютак Ігор Зіновійович

Програмне забезпечення для дослідження акустичного поля, методи неруйнівного контролю, моделювання акустичного поля. Дослідження в напрямку дистанційного навчання.

Українська

Юрчишин Володимир Миколайович

Юрчишин Володимир Миколайович народився 7 вересня 1946 року в місті Єреван (Вірменія). В 1948 році разом з батьками переїхав в місто Калуш (Івано-Франківської області).

В 1964 році закінчив Калуську середню школу № 1 зі срібною медаллю і вступив до Івано-Франківського інституту нафти і газу, який закінчив у 1969 році по спеціальності “Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”.

Після закінчення інституту був направлений в Калуський філіал ВНДІГалургії, де працював на посадах молодшого та старшого наукового співробітника.

Українська

Полутренко Мирослава Степанівна

Основний напрям досліджень – окиснення вуглеводнів в розчинах металокомплексних каталізаторів,

синтез і технологія одержання естерів дикарбонових кислот, синтез вуглеводнів з природного газу.

Українська

Когут Оксана Володимирівна

Когут Оксана Володимирівна
Завідувач кафедри філології та перекладу, професор, доктор філологічних наук,
Докторська дисертація на тему:
“Архетипні сюжети як спосіб декодифікації сучасної української драматургії”

Українська

Гораль Ліліана Тарасівна

Ліліана Гораль є фахівцем високого рівня з економіки підприємств та управління регіональним розвитком. Нею розроблено близько 20 навчальних курсів, з економіки, страхування та інноваційного розвитку підприємств (зокрема підприємств нафтогазового комплексу). Останнім часом наукові інтереси стосуються підвищення конкурентоздатності енергетичних підприємств та соціально-економічного розвитку регіонів, через створення кластерних структур та хабів. Є успішним керівником аспірантури. Під її керівництвом захищено 7 кандидатських і 1 докторська дисертація.

Українська

Чеховський Степан Андрійович

Дослідження теоретичних методів опосередкованого вимірювання витрати газу; методи математичного моделювання фізичних процесів; шляхи автоматизації процесів переробки нафти і газу; шляхи вдосконалення інформаційно-вимірювальних комплексів в НГП за рахунок підвищення і надійності ЗВТ.

Українська