Професор

Грудз Ярослав Володимирович

Напрями наукових досліджень: - підвищення рівня енергоефективності експлуатації складних газотранспортних систем;

                                                          - оптимізація режимів роботи газотранспортних систем.

Дисципліни: 1 Математичне моделювання напружено-деформованого стану трубопроводу.

                       2 Протикоризійний захист трубопроводів.

Українська

Костишин Володимир Степанович

Завідувач кафедри електропостачання та електрообладнання ІФНТУНГ

Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ), 1975-1980, «Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств, міст і сільського господарства», Інженер-електрик, диплом №886314, виданий 13.06.1980 р.

Аспірантура,

1983-1986р., ІФІНГ 05.14.02 - “Електрична частина станцій і підстанцій, мережі і системи та керування ними”;

Докторантура,

1999-2001р., ІФНТУНГ : 05.05.12— Машини нафтової і газової промисловості

Українська

Дзвінчук Дмитро Іванович

Декан факультету технічного перекладу та документознавства

Кандидат наук з державного управління (1999); доцент (2003); доктор філософських наук (2007, тема дисертації, захищеної в спеціалізованій вченій раді Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України "Сучасні тенденції розвитку та управління освітою"); професор (2008).

Українська

Максимчук Валентин Юхимович

Директор КВ ІГ НАНУ (м. Львів), автор (співавтор) більше 200 наукових і навчально-методичних праць, з яких 2 підручника з грифом МОН України та 4 монографії. Читає курси лекцій із дисциплін "Фізика Землі", "Магніторозвідка".

Основними напрямками наукової діяльності є: теорія вивчення глибинної будови та сучасної геодинаміки земної кори, дослідження магнітного поля землі, розробка нових магнітометричних методів пошуків родовищ нафти і газу. Під керівництвом В.Ю. Максимчука захищено більше 10 кандидатських дисертацій.

Українська

Степанюк Василь Петрович

Почесний розвідник надр, автор (співавтор) близько 100 наукових і навчально-методичних праць, 6 підручників, з яких 2 з грифом МОН України та 3 монографій. Читає курси лекцій із дисциплін "Основи геофізики", "Ядерна геофізика та радіометрія", "Нафтогазопошукова геофізика", "Геологічна інтерпретація геофізичних даних", "Основи виробничого менеджменту в геофізиці", "Радіоекологія".

Основними напрямками наукової діяльності є: геологічна інтерпретація комплексу геолого-геофізичних матеріалів. Під керівництвом В.П. Степанюка захищено 3 кандидатських дисертацій.

Українська

Петренко Віктор Павлович

Сфера наукових інтересів:
Українська

Шкіца Леся Євстахіївна

Напрям наукових досліджень:

  • вдосконалення методів викладання графічних дисциплін.
  • екологічна безпека в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів.
Українська