Професор

Кузьменко Едуард Дмитрович

e-mail: eduard.kuzmenko1@gmail.com

Доктор геолого-мінералогічних наук (1994 р.), професор (1996 р.). Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу (1971 р.), Львівський державний університет ім. І. Франка (1990 р.).

Українська

Грудз Ярослав Володимирович

Напрями наукових досліджень: - підвищення рівня енергоефективності експлуатації складних газотранспортних систем;

                                                          - оптимізація режимів роботи газотранспортних систем.

Дисципліни: 1 Математичне моделювання напружено-деформованого стану трубопроводу.

                       2 Протикоризійний захист трубопроводів.

Українська

Костишин Володимир Степанович

Завідувач кафедри ЕЕМ ІФНТУНГ

Володимир Степанович Костишин здобув вищу освіту в Івано-Франківському інституті нафти і газу, з яким пов’язав всю свою трудову діяльність.

Працював на посадах інженера, асистента та доцента.

У 1987 р. захистив кандидатську, а в 2003 р. – докторську дисертації.

Вчене звання доцента йому присвоєно в 1990 р., а професора – в 2004 р.

 Упродовж 1988-2005 рр. обіймав посаду заступника декана, а в 2006-2014 рр. – декана факультету електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій.

Українська

Дзвінчук Дмитро Іванович

Декан факультету технічного перекладу та документознавства

Кандидат наук з державного управління (1999); доцент (2003); доктор філософських наук (2007, тема дисертації, захищеної в спеціалізованій вченій раді Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України "Сучасні тенденції розвитку та управління освітою"); професор (2008).

Українська

Максимчук Валентин Юхимович

Директор КВ ІГ НАНУ (м. Львів), автор (співавтор) більше 200 наукових і навчально-методичних праць, з яких 2 підручника з грифом МОН України та 4 монографії. Читає курси лекцій із дисциплін "Фізика Землі", "Магніторозвідка".

Основними напрямками наукової діяльності є: теорія вивчення глибинної будови та сучасної геодинаміки земної кори, дослідження магнітного поля землі, розробка нових магнітометричних методів пошуків родовищ нафти і газу. Під керівництвом В.Ю. Максимчука захищено більше 10 кандидатських дисертацій.

Українська

Петренко Віктор Павлович

Сфера наукових інтересів:
Українська

Шкіца Леся Євстахіївна

Напрям наукових досліджень:

  • вдосконалення методів викладання графічних дисциплін.
  • екологічна безпека в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів.
Українська

Бурак Костянтин Омелянович

Основні напрямки наукової роботи Бурака К.О.

Українська

Лютак Ігор Зіновійович

Програмне забезпечення для дослідження акустичного поля, методи неруйнівного контролю, моделювання акустичного поля. Дослідження в напрямку дистанційного навчання.

Українська