Професор

Адаменко Олег Максимович

Професор кафедри екології ІФНТУНГ     
Закінчив Ленінградський гірничий інститут (1957), гірничий інженер-геолог. 

Українська

Адаменко Ярослав Олегович

Контактна інформація:e-mail - yarad1964@gmail.com

Освіта
Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу (1986) за спеціальністю «Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ», кваліфікація гірничий інженер-геолог

Українська

Скальська Дарія Миколаївна

Завідувач кафедри філософії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (1997), доктор філософських наук (2005), професор – (2008). Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка (1989). Працює на кафедрі з 1989 р.   Автор 140 наукових та методичних публікацій, зокрема монографії «Естетичні виміри філософсько-антропологічних вчень ХХ-го століття» (2003), навчального посібника з грифом МОН України «Естетика.

Українська

Приходько Микола Миколайович

Закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (2001 р.) за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобув кваліфікацію інженера-еколога. З 2001 по 2004 рік – навчався в аспірантурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. З 2010 по 2012 – навчався в докторантурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Українська

Архипова Людмила Миколаївна

Отримала базову освіту на географічному факультеті Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Працює в Івано-Франківському національному університеті нафти і газу 18 років з 1995 року за основним місцем роботи та за сумісництвом. За цей час працювала на посадах інженера, наукового співробітника, аспіранта, асистента, доцента. В 2000 році захистила кандидатську дисертацію. З 2001 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. З 2004 р. доцент.

Українська

Копей Богдан Володимирович

Завідувач кафедри морських нафтогазових технологій з 2009 р.
Працює на кафедрі НГО: з 1971 р.

Українська

Івасів Василь Михайлович

Науковий напрям: надійність машин нафтової і газової промисловості, розробка засобів та методів з підвищення ефективності буріння свердловин та їх експлуатації.
Автор понад 160 статей, авторських свідоцтв та патентів.

Українська

Дзьоба Олег Григорович

Дисципліни, які викладає:

мікроекономіка

Сфера наукових інтересів:

управління трансформаційними процесами на підприємствах нафтогазового комплексу, управління інноваційним розвитком підприємств, теоретичні і прикладні аспекти еволюції ринків вуглеводневих ресурсів, ціноутворення на природний газ.

Українська

Мандрик Ярослав Іванович

З 2010р. завідувачем кафедри історії та політології є доктор історичних наук, професор Мандрик Ярослав Іванович, який у 2006 р. успішно захистив докторську дисертацію на тему «Політика радянської держави у сфері культури в українському селі (кінець 20-х – 30-ті роки)». Він працює над проблемою – культура українського села в 20-30 роки ХХ століття, видав монографію з цієї проблеми, два навчальні посібники та десятки наукових статей. Є автором навчального курсу для студентів з “Історії української культури”.

Українська

Галущак Мар’ян Олексійович

  • Завідувач кафедри загальної та прикладної фізики;
  • Соросівський професор,  заслужений працівник освіти України.

Закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет нині Прикарпатського університету в 1965 році. Працює в університеті з 1977 р.

Українська