Професор

Паневник Олександр Васильович

Народився 24 травня 1957 року в м. Салават Башкірської АРСР. Вищу освіту отримав в Івано-Франківському інституті нафти і газу за спеціальністю "Машини та обладнання нафтових і газових промислів", після чого працював у науково-дослідному секторі даного закладу. З 1991 по 1994 рік навчався в аспірантурі Державної Академії нафти і газу (м. Москва) і в 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Розробка та дослідження пристрою для динамічної дії на вибій свердловини з метою підвищення ефективності буріння".

Українська

Когут Оксана Володимирівна

Когут Оксана Володимирівна 

Завідувач кафедри філології та перекладу, професор, доктор філологічних наук.

Народилася 27 вересня 1974 р. в м. Калуші Івано-Франківської області. 

У 1996 р. з відзнакою закінчила Прикарпатський державний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю "Українська мова та література". 

Українська

Вольченко Дмитро Олександрович

У 2001 р. закінчив ІФДТУНГ за спеціальністю «Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ» з відзнакою, отримавши диплом магістра.З 2001 р. по 2004 р. продовжував навчання в аспірантурі при університеті, працюючи за сумісництвом на кафедрі. Пройшов шлях від стажиста-дослідника до професора кафедри.

Українська

Тарко Ярослав Богданович

У 1973 році закінчив ІФІНГ, у 1981 р. – аспірантуру, а у 2001 р. – докторантуру (за спеціальністю «Розробка нафтових і газових родовищ». Ярослав Тарко за направленням працював оператором із дослідження свердловин, старшим інженером відділу розробки нафтогазових родовищ та начальником науково-дослідної лабо­раторії у НГВУ «Узеньнефть» (Казахстан). З 1978 р. — в ІФІНГу. Тут пройшов шлях молодшого і старшого наукового співробітни­ка, завідувача сектору СКТБ «Надра», провідного наукового спів­робітника, доцента. З 2006 р. Я. Б.

Українська

Бойко Василь Степанович

, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік УНГА, Заслужений діяч науки і техніки України, Поченсний працівник «Укргазвидобування, Член наукового товариства імені Т. Шевченка, Член Українського термінологічного товариства, Голова Івано-Франківського міського обєднання ВУТ «Просвіта» ім.. Т. Шевченка, Почесний член «Просвіти»

Українська

Кондрат Роман Михайлович

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік УНГА, член-кореспондент Академії гірничих наук України.

Українська

Кондрат Олександр Романович

Закінчив з відзнакою Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Видобування нафти і газу» (1995 р.), а в 1996 р. здобув також кваліфікацію інженера-економіста за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом з відзнакою). У 1995-1996 рр. працював за направленням в науково-дослідному інституті нафтогазових технологій ІФДТУНГ. У 1996-1999 рр. навчався в очній аспірантурі при ІФНТУНГ, після закінчення якої працював на кафедрі розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ асистентом, з 2001 р. – доцентом, а з 2013 р. – професором. У 2001 р.

Українська

Погребняк Володимир Григорович

e-mail – VGPogrebnyak@yandex.com

Сфера наукової діяльності

Реофізика розчинів гідродинамічно активних полімерів.

Наукові засади розробки родовищ нафти з використанням розчинів полімерів і еколого-технологічних критеріїв їх впровадження.

Інтеграція гуманітарних і природничих знань.

Українська