Доцент

Николин Уляна Михайлівна

Закінчила -

1. 1999 р. Калуський хіміко-технологічний технікум за спеціальністю "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд", диплом техніка-електрика з відзнакою.

2. 1999-2004, ІФНТУНГ, Електротехнічні системи електроспоживання, магістр з відзнакою,  ВА №25688118, 30.06.2004 р.

3. Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, 2004 р.,спецsfkmyscnm "Мова та література (англійська)", філолог, викладач англ.мови та зарубіжної літератури, ВА№23777601, 17.05.2004 р.,

Українська

Курляк Петро Омелянович

Закінчив - ІФНТУНГ , 1998-2003, Електротехнічні системи електроспоживання, спеціаліст

Аспірантура - ІФНТУНГ, 2004-2007р.р. «Електротехнічні комплекси та системи»

Теми дисертацій, місце захисту:

Моделювання динамічних режимів роботи електроприводних відцентрових насосних агрегатів магістральних нафтопроводів на основі методу Bond - Graph в Вінницькому національному технічному університеті на спеціалізованій вченій раді К 05.052.05. Захист відбувся 16 листопада 2012 року.

Керівник д.т.н професор Костишин Володимир Степанович.

Українська

Гладь Іван Васильович

Закінчив - Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, роки навчання 1995-2000, спеціальність ”Електротехнічні системи електроспоживання”, магістр

Аспірантура - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, роки навчання 2002-2004, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи

Вчені ступені, роки присвоєння - Кандидат технічних наук з 2005 р.; ДК № 032220, 15.12.2005 р.

Українська

Соломчак Олег Володимирович

Закінчив - Івано-Франківський інститут нафти і газу (1984-1989),Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства. Інженер-електрик

Аспірантура - Івано-Франківський інститут нафти і газу (1989-1992), 15.14.02 – Електричні станції (електрична частина), мережі, електроенергетичні системи та керування ними.

Вчені ступені, роки присвоєння - Кандидат технічних наук з 1994 р.; КН № 005364, 13.06.1994 р.,

Українська