Доцент

Романишин Любомир Іванович

Академік УНГА
Працює на кафедрі: з 1992 р.
Науковий напрям: Створення високоефективних пристроїв на постійних магнітах для нафтогазової промисловості.
Автор 2-х монографій, більше 50 статей, авторських свідоцтв та патентів.

Українська

Басараба Юрій Борисович

  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики;

Закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка в 2000 р. за спеціальністю фізика. Працює в університеті з 2007 р. В 2006 р. захистив кандидатську дисертацію.

Напрям наукових досліджень: паливні комірки; гідриди, нікель-металогідридні джерела струму; магнітні матеріали

Автор і співавтор більше 20 публікацій.

Найважливіші наукові та методичні роботи:

Українська

Луцишин Тарас Іванович

  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики;

Закінчив Прикарпатський університет ім. В.Стефаника в 2000 р. за спеціальністю фізика.

Працює в університеті з 2004 року. В 2005 р. захистив кандидатську дисертацію.

Напрям наукових досліджень: особливості структури розплавів з обмеженою розчинністю компонентів

Науковий доробок – більше 25 публікацій.

Найважливіші наукові та методичні роботи:

Українська

Вакалюк Василь Михайлович

  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики;

Закінчив в 1985 р. Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет за спеціальністю фізика. Працює в університеті з 1991 року.

В 1991 р. захистив кандидатську дисертацію.

Напрям наукових досліджень: фізика низьких температур

Автор і співавтор понад 50 публікацій.

Найважливіші наукові та методичні роботи:

Українська

Чернова Мирослава Євгеніївна

  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики;

Закінчила фізичний факультет Чернівецького державного університету (нині ім. Юрія Федьковича) у 1987 році. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.15.10 – Буріння свердловин. Працює в університеті з 1989 року.

Напрям наукових досліджень: структура та фізико-механічні властивості твердих тіл на прикладі елементів нафтового обладнання.

Автор і співавтор понад 60-ти наукових праць, 2-х монографій, 3-патентів та 4-х авторських свідоцтв.

Найважливіші наукові та методичні роботи:

Українська

Матеїк Галина Дмитрівна

  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики;

Закінчила фізико-математичний факультет Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника в 1987 році. В 1999 році захистила кандидатську дисертацію. Працює в університеті з 1999 року.

Напрям наукових досліджень: дослідження процесів дефектоутворення в кристалах і плівках та їх впливу на фізичні властивості напівпровідникових сполук.

Автор і співавтор більше 70 наукових праць, 2 монографій, 8 патентів, 3 навчальних посібників.

Найважливіші наукові та методичні роботи:

Українська

Лучицький Роман Мирославович

  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики.

Закінчив фізичний факультет Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича в 1974 р. В 1981 р. захистив кандидатську дисертацію. Працює в університеті з 1981 р.

Напрям наукових досліджень: оптичні властивості вузькозонних напівпровідникових сполук АIVВVI.

Українська

Мазур Мирослав Павлович

  • Директор  інституту архітектури, будівництва та енергетики;
  • читає курси дисциплін на кафедрах: загальної та прикладної фізики; відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж .

Закінчив фізичний факультет Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича в 1995 р.  В 1999 р. захистив кандидатську дисертацію.

Працює в університеті з 2000 року. 

З 2003 по 2010 рік відповідальний сектретар приймальної комісії університету;

Українська

Бандура Вікторія Валеріївна

Закінчила ІФНТУНГ

автор понад 50 наукових праць

Українська