Доцент

Ріба-Гринишин Оксана Михайлівна

 Ріба-Гринишин Оксана Михайлівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Німецька фахова мова нафтової промисловості: структурно-семантичні та функціональні особливості” .

Основні праці

Українська

Дзівідзінська Ірина Сергіївна

Дзівідзінська Ірина Сергіївна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Семантико-синтаксична структура речень з предикатами фізичного стану особи (на матеріалі української мови)”.

 

Основні праці

 

Українська

Малик Галина Дмитрівна

Малик Галина Дмитрівна Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат педагогічних наук, “Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця”.

Основні праці

 

Українська

Янишин Ольга Каролівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат педагогічних наук, “Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців засобами медіаосвітніх технологій”

Основні праці

 

Українська

Овецький Сергій Олександрович

У 1995 роцзакінчив державний технічний університет нафти і газу і. Після закінчення університету працював майстром на заводі ОП «Пресмаш» (м. Івано-Франківськ). Аспірант з 1996 по 1998 р. У 2006 р захистив кандидатську дисертацію за темою «Підвищення довговічності елементів бурового обладнання на основі застосування модифікованих бурових розчинів».

Українська

Якимемечко Ярослав Яремович

В 1990 р закінчив ІФІНГ за спеальністю «Буріння нафтових і газових свердловин». З 1990 р по 1992 рік працював на бурових підприємствах України. В 1992 році  перейшов на роботу   в ІФНТУНГ, де працював молодшим науковим співробітником, завідувачем лабораторіями, асистентом кафедри морських нафтогазових технологій. У 2013 р захистив кандидатську дисертацію. Ним опубліковано 41 наукову працю, серед яких 10 патентів України. Його науковий напрямок присвячений удосконаленню технології і техніки для буріння свердловин і видобування нафти, а також інтенсифікації припливу високов’язких нафт.

Українська

Мороз Леся Богданівна

Член кореспондент УНГА

Українська

Купер Іван Миколайович

Академік УНГА,  відмінник праці ПАТ «Укрнафта».

Українська