Доцент

Веселовська Наталія Василівна

Веселовська Наталія Василівна 

Доцент  кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, "Психологізм української драматургії ХХІ століття".

 

Основні праці

 

 

Українська

Мельник Оксана Михайлівна

Мельник Оксана Михайлівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Українська проза кінця ХХ – початку ХХІ ст. у контексті сміхової традиції”.

 

Основні праці

 

 

Українська

Судук Ірина Ігорівна

Судук Ірина Ігорівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Біблійні порівняння в українських перекладах Святого Письма”.

 

Основні праці

 

 

Українська

Литвин Наталія Богданівна

 Литвин Наталія Богданівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Поетика характеротворення у прозі В. Дрозда”.

 

Основні праці

 

 

Українська

Якібчук Марія Василівна

 Якібчук Марія Василівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Творчість Зеновія Красівського та Ярослава Лесіва: дискурс національної ідентичності”.

 

Основні праці

 

 

Українська

Венгринюк Мирослава Іванівна

Венгринюк Мирослава Іванівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття)”.

 

Основні праці

 

Українська

Стахмич Юлія Станіславівна

 Стахмич Юлія Станіславівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук "Комп'ютерне моделювання природної мови (на матеріалі систем програмного забезпечення перекладу)".

 

Основні праці

Українська

Каламбет Ярина Ігорівна

Каламбет Ярина Ігорівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук,"Прецедентні оніми в Артурівському дискурсі: динаміка концептуалізації".

 

Основні праці

 

Українська

Савчин Надія Богданівна

Савчин Надія Богданівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Рецепція російської літератури у творчості Григора Тютюнника”.

Основні праці

 

Українська

Гошовська Ірина Володимирівна

 Гошовська Ірина Володимирівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Філософська термінологія в сучасному британському інтелектуальному романі: семантика і функціонування” .

Основні праці

 

Українська