Доцент

Михайлів Микола Іванович

Професор кафедри ЕП та ЕО

Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ), з відзнакою, 1971 р., Електропостачання промислових підприємств і міст, інженер-електрик

Аспірантура,

Московський енергетичний інститут, 1976-1979, спеціальність 05.09.03 Електрообладнання (промисловість);

Вчені ступені, роки присвоєння.

Українська

Тимошенко Дмитро Віталійович

Дисципліни, які викладає Корпоративне управління, державне та регіональне управління, теорія організацій.
Сфера наукових інтересів
Українська

Тараєвська Леся Степанівна

Дисципліни, які викладає Маркетинг, екологічний менеджмент і аудит, інфраструктура товарного ринку, економіка природокористування
Сфера наукових інтересів
Українська

Степанюк Галина Сергіївна

Дисципліни, які викладає Реінжиніринг, фінансовий менеджмент, стратегічний менеджмент
Сфера наукових інтересів
Українська

Станьковська Ірина Мирославівна

Дисципліни, які викладає  Управління конкурентоспроможністю, управлінський аналіз, ділове адміністрування: управління якістю
Сфера наукових інтересів
Українська

Ріщук Лілія Іванівна

Дисципліни, які викладає Менеджмент, управління ризиками, організація і планування виробництва
Сфера наукових інтересів
Українська

Петрина Марія Юріївна

Дисципліни, які викладає Інвестиційний менеджмент, організація і планування виробництва, економіка підприємства, менеджмент і адміністрування (управління інноваціями).
Українська

Овецька Ольга Валеріївна

Дисципліни, які викладає: Менеджмент і адміністрування (самоменеджмент), менеджмент у нафтогазовій галузі,  менеджмент і адміністрування (операційний менеджмент), ділове адміністрування (управління проектами), основи менеджменту
Сфера наукових інтересів:
Українська

Кушлик Оксана Юріївна

Дисципліни, які викладає Менеджмент і адміністрування (Блок: Стратегічне управління), бізнес-аналітика та моделювання
Сфера наукових інтересів Стратегічне управління комерційними та некомерційними організаціями, соціально-етичне управління
Українська

Кочкодан Володимир Богданович

Дисципліни, які викладає Штучний інтелект в менеджменті, управління ризиками та страхування, методи прийняття управлінських рішень, управління в нафтогазовому комплексі, інформаційні системи та технології в управлінні організацією
Українська