Доцент

Кропивницька Віталія Богданівна

Кропивницька Віталія Богданівна  – кандидат технічних наук, доцент.  Народилась 01.03. 1970 року в м.  Івано-Франківську. Навчалась: 1987-1992рр. Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю “Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”. Рішенням державної екзаменаційної комісії присвоєна кваліфікація інженера по автоматизації. З 1992 р. працювала інженером лабораторії забезпечення учбового процесу в ІФІНГу. З січня 1995 р.

Українська

Палійчук Леся Володимирівна

Напрямки наукових досліджень – екзогенні процеси, геодинаміка, геоморфологія, техногенно-екологічна безпека.
Найважливіші наукові і методичні розробки:

Українська

Жученко Галина Олексіївна

   Напрямки наукових досліджень –проблеми нафтогазоносних територій, пошуки перспективних нафтогазоносних об’єктів, уточнення геологічної будови Карпатського регіону.
   Найважливіші наукові і методичні розробки:

Українська

Гоптарьова Наталія Вікторівна

Напрямки наукових досліджень – геологія і геоморфологія, геотектоніка, геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів та їх вплив на розробку нафтогазових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину.
Найважливіші наукові і методичні роботи:

Українська

Горванко Галина Денисівна

Напрямки наукових досліджень - літологія і петрографія.

Найважливіші наукові і методичні розробки:

  • Монография. Антропоген Закарпатья. О.М. Адаменко, Г.Д. Гродецкая. – Кишинев: “Штиинца”, 1987.

Українська

Винничук Анна Григорівна

Дослідження теоретичних та практичних аспектів методів вимірювання об’єму та витрати газу, зокрема метод змінного перепаду тиску; метрологічне забезпечення обліку природного газу; методи математичної статистики та опрацювання результатів вимірювань. Є співавтором 46 наукових праць та 3 патентів на корисну модель.

Викладає курси:

1. Фізичні основи передачі даних.

2. Персональні комп’ютери.

3. Вимірювальний експеримент та обробка результатів.

4. Вступ в теорію систем.

5. Спецглави математики.

Українська

Поплюйко Анатолій Георгійович

Напрямки наукових досліджень – інформаційно-комп’ютерні технології в геології, прогнозна оцінка перспектив нафтогазоносності, резервуари нафти і газу.

Найважливіші наукові і методичні розробки:

Українська