Доцент

Горванко Галина Денисівна

Напрямки наукових досліджень - літологія і петрографія.

Найважливіші наукові і методичні розробки:

  • Монография. Антропоген Закарпатья. О.М. Адаменко, Г.Д. Гродецкая. – Кишинев: “Штиинца”, 1987.

Українська

Винничук Анна Григорівна

Дослідження теоретичних та практичних аспектів методів вимірювання об’єму та витрати газу, зокрема метод змінного перепаду тиску; метрологічне забезпечення обліку природного газу; методи математичної статистики та опрацювання результатів вимірювань. Є співавтором 46 наукових праць та 3 патентів на корисну модель.

Викладає курси:

1. Фізичні основи передачі даних.

2. Персональні комп’ютери.

3. Вимірювальний експеримент та обробка результатів.

4. Вступ в теорію систем.

5. Спецглави математики.

Українська

Поплюйко Анатолій Георгійович

Напрямки наукових досліджень – інформаційно-комп’ютерні технології в геології, прогнозна оцінка перспектив нафтогазоносності, резервуари нафти і газу.

Найважливіші наукові і методичні розробки:

Українська

Вощинський Віктор Станіславович

Розроблення та дослідження та засобів вимірювальної техніки, директор колективного підприємства «Спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації», член-кореспондент Української нафтогазової Академії, наукові здобутки – наукових праць 41, патентів 17, читає, здійснює проведення лабораторних занять на підприємствах та ЦСМС.

Викладає курси:

1. Інформаційно-вимірювальні комплекси

Здійснює нормоконтроль дипломних проектів спеціалістів за спеціальністю «Метрологія та вимірювальна техніка»

Українська

Кононенко Марина Андріївна

Розробка та впровадження методів та засобів опосередкованого контролю напруженодеформованого стану металевих конструкцій; дослідження якісних показників продукції на основі аналізу комплексних та одиничних показників та динаміки їх зміни протягом експлуатації. Є співавтором навчального посібника «Метрологія і технологічні вимірювання у нафтовій та газовій промисловості» та ряду науково-методичних праць. За результатами наукових досліджень опубліковано біля 40 праць.

Викладає курси:

Українська

Піндус Наталія Миколаївна

Методи математичної статистики в напрямку обробки вимірювальної інформації; розробка та вдосконалення ЗВТ та ІВК в нафтовій та газовій промисловості. Є співавтором навчального посібника «Метрологія технологічні вимірювання у нафтовій та газовій промисловості», співавтором патентів на винаходи і корисні моделі, понад 40 наукових праць.

Викладає курси:

Українська