Доцент

Анікеєв Сергій Григорович

 

Автор (співавтор) біля 120 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 3 підручника та 2 навчальних посібника, з яких 1 підручник та 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 1 монографія.

Читає курси лекцій із дисциплін: "Гравірозвідка", "Магніторозвідка", "Магнітометрія", "Геологічна інтерпретація геофізичних даних", "Моделювання гравімагнітних полів", "Нафтогазопошукова геофізика".

Українська

Мойсеєнко Олена Володимирівна

Мойсеєнко (Кабанова) Олена Володимирівна  - кандидат технічних наук, доцент.

Народилась  4 січня 1978 року  у м. Івано-Франківську.

У 1995 році закінчила ЗОШ №3 із золотою медаллю. У тому ж році поступила в Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, який закінчила у 2000 році. Отримала  диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю»  та здобула кваліфікацію інженера-фізика.

Українська

Бережницька Уляна Богданівна

 

Бережницькою У. Б. здобуто дві вищі освіти за напрямами підготовки: «Економіка підприємства» (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ) та «Право» (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, м. Київ).

Українська

Воронич Артур Романович

Воронич А.Р. народився в м. Івано-Франківську. У 2008 р. закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» і отримав диплом магістра з відзнакою. Під час навчання в університеті брав активну участь в студентських наукових конференціях.

У 2010 році поcтупив в аспірантуру на кафедру комп’ютерних систем і мереж за спеціальністю – 05.13.05 – Комп’ютерні системи і компоненти, науковий керівник – професор, д.т.н. Николайчук Я.М.

Українська

Бабчук Сергій Миронович

Бабчук Сергій Миронович - кандидат технічних наук, доцент. Народився в 1976 році в м. Івано-Франківську. В 1993-1998 роках навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю “Автоматизація технологічних процесів і виробництв”. Рішенням державної екзаменаційної комісії присвоєна кваліфікація інженера з автоматизації. 1999–2003 роки - аспірантура в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу. В 2004 році захистив кандидатську дисертацію.

Українська