Доцент

Бережницька Уляна Богданівна

 

Бережницькою У. Б. здобуто дві вищі освіти за напрямами підготовки: «Економіка підприємства» (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ) та «Право» (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, м. Київ).

Українська

Воронич Артур Романович

Воронич А.Р. народився в м. Івано-Франківську. У 2008 р. закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» і отримав диплом магістра з відзнакою. Під час навчання в університеті брав активну участь в студентських наукових конференціях.

У 2010 році поcтупив в аспірантуру на кафедру комп’ютерних систем і мереж за спеціальністю – 05.13.05 – Комп’ютерні системи і компоненти, науковий керівник – професор, д.т.н. Николайчук Я.М.

Українська

Бабчук Сергій Миронович

Бабчук Сергій Миронович - кандидат технічних наук, доцент. Народився в 1976 році в м. Івано-Франківську. В 1993-1998 роках навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю “Автоматизація технологічних процесів і виробництв”. Рішенням державної екзаменаційної комісії присвоєна кваліфікація інженера з автоматизації. 1999–2003 роки - аспірантура в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу. В 2004 році захистив кандидатську дисертацію.

Українська

Кропивницька Віталія Богданівна

Кропивницька Віталія Богданівна  – кандидат технічних наук, доцент.  Народилась 01.03. 1970 року в м.  Івано-Франківську. Навчалась: 1987-1992рр. Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю “Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”. Рішенням державної екзаменаційної комісії присвоєна кваліфікація інженера по автоматизації. З 1992 р. працювала інженером лабораторії забезпечення учбового процесу в ІФІНГу. З січня 1995 р.

Українська

Палійчук Леся Володимирівна

Напрямки наукових досліджень – екзогенні процеси, геодинаміка, геоморфологія, техногенно-екологічна безпека.
Найважливіші наукові і методичні розробки:

Українська

Жученко Галина Олексіївна

   Напрямки наукових досліджень –проблеми нафтогазоносних територій, пошуки перспективних нафтогазоносних об’єктів, уточнення геологічної будови Карпатського регіону.
   Найважливіші наукові і методичні розробки:

Українська

Гоптарьова Наталія Вікторівна

Напрямки наукових досліджень – геологія і геоморфологія, геотектоніка, геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів та їх вплив на розробку нафтогазових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину.
Найважливіші наукові і методичні роботи:

Українська