АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ НАМІР ПРОВАДИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОБСТЕЖЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу проводить  професійну підготовку та атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

 

Професійна підготовка та атестація фахівців, здійснюється при Центрі сталого розвитку на базі кафедри Енергетичного менеджменту та технічної діагностики ІФНТУНГ у відповідності до статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», Постанови КМУ від 26 липня 2018 р. №605 «Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» (далі «Порядок атестації») і Угоди між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу.

 

Наказ про затвердження складу атестаційної комісії 

Положення про атестаційну комісію 

Навчальна програма 

Зразки тестових та ситуаційних завдань 

Результати кваліфікаційних іспитів

Заява на атестацію 

Кваліфікаційний атестат 

 

Для проходження професійної атестації необхідно подати атестаційній комісії заяву на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель за формою.

До заяви додаються:

– копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку у паспорті);

– копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього);

– копія трудової книжки;

– стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;

– інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

 

 

Контакти:

Голова атестаційної комісії:

Карпаш Максим Олегович – проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор

E-mail: mkarpash@hotmail.com

Тел.: (+380) 342-54-74-30

 

Секретар атестаційної комісії:

Ващишак Ірина Романівна – доцент кафедри Енергетичного менеджменту та технічної діагностики, к.т.н., доцент

e-mail: savchyn.ira@gmail.com

tел. (+380) 342-50-47-08, (+380) 342-50-66-11

tел. (067) 250-03-54

Адреса: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, корпус 9, каб.9203.

 

Корисні посилання:

Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем 

Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»